התיישבות אומנים

התיישבות אומנים

תנועת תרבות מקימה קבוצות להתיישבות קבע של אומנים בפריפריה הגיאו-חברתית בישראל, המאורגנים כקיבוצים עירוניים המכוונים לעשייה חברתית משימתית. קיבוצי האמנים מהווים את הליבה האנושית של הפעולה המקומית והאזורית אשר מטרתה פיתוח חוסן חברתי וצמיחה כלכלית באמצעות תרבות. רוב חברי קבוצת ההתיישבות מגיעים מתוך מסלול ההכשרה הרב-שנתי של תנועת תרבות, ואליהם מצטרפים שותפים ושותפות נוספים לאורך השנים.

הפעילות בה מעורבים חברי וחברות קיבוצי האמנים מכוונת לכלל הקהילה: ילדים, נוער, צעירים, מבוגרים, קשישים, בעלי צרכים מיוחדים ועוד. המתיישבים מפתחים יוזמות תעסוקה, מרכזי תרבות ואמנות, קבוצות מנהיגות מקומית לתרבות ומורשת וכמו כן יוזמים פרויקטים ארציים ומדריכים את מסלול ההכשרה הרב-שנתי של תנועת תרבות ברחבי הארץ. קבוצת ההתיישבות הראשונה של תנועת תרבות הגיעה לעיר עפולה בשנת 2008, וכיום קיימות קבוצות נוספות בנהריה, נתניה, ראשון לציון, נוף הגליל וירושלים.