המכון הישראלי למדיניות תרבות

המכון הישראלי למדיניות תרבות

האתגר של מדיניות התרבות בישראל

התרבות הישראלית היא שדה רחב, דינמי ומלא דרך-קבע בפעילויות, בהתרחשויות ובשינויים. החל במוסדות התרבות הציבוריים, דרך תעשיית התרבות העסקית וכלה במגזר היצירתי כולו, תחום התרבות בישראל נהנה ממגוון ומעושר יוצאי דופן. תחום התרבות בישראל נתפס כתחום פנאי שמשמעותו בצריכה גרידא, ולא כתחום פיתוח והשקעה אשר עשוי לקדם את החברה הישראלית כולה בדרכים ואופנים מגוונים. התפיסה הלאומית אודות התרבות מצומצמת לתחום האומנות, ולנקודת מבט מממוקדת תמיכה של משרד התרבות במוסדות אומנות. זאת בעוד החברה הישראלית היא חברת הגירה הקולטת מספר עצום של תרבויות וקהילות, ומפתחת אינטראקציה בין-לאומית תוססת ופעילה. לא ניתן להמשיך להחזיק בנקודת המבט המצומצמת ללא פגיעה בעולם התרבות.

על המכון הישראלי למדיניות התרבות בישראל בעת הזו

בעת הזו, יותר מאי פעם, אנו מעוניינים לאושש ולחזק את הערך הכלכלי-חברתי של התרבות לאדם ולחברה. על פי דוגמאות ומחקרים רבים ברחבי העולם, לתרבות יש את היכולת להוות שחקן חשוב – לא רק בתהליכי הפיתוח של האנשים, החברה והכלכלה, אלא גם בתהליכי שיקום נדרשים. אין ספק כי התקופה בה אנו נמצאים ואליה אנחנו נכנסים היא קשה, ארוכה ומורכבת במובנים רבים. אנו יודעים ומאמינים כי התרבות ובתוכה גם האומנות, אינם רק תחומים שנפגעו. הם גם שחקנים חשובים בהתאוששות ובשיקום. לתפיסתנו, דווקא מתוך מילוי תפקידה של התרבות עצמה יש לה את היכולת לצמוח ולהתחזק.  כל זאת ניתן להשיג בזיהוי נכון של ההזדמנויות והאתגרים, תוך ראייה מבוססת ידע מהימן וברור על אודות תמונת המצב המקומית והלאומית.

משימתו המרכזית של המכון: ביסוס של מוקד ידע מחקרי ויישומי ברמה הלאומית לתחום התרבות בישראל, באמצעות ארבעה אופני פעולה מרכזיים:

  1. פיתוח ידע ומחקר – בחינת Think Tank. היות שמעולם לא התקיים בארץ מכון מסוג זה, נוצרו פערים וחסכים גדולים של ידע, אותו ניתן להפיק משדה התרבות והאמנות בארץ. כמו כן המכון יהווה פלטפורמה לתקשורת, שיח ופיתוח ידע, עם מוסדות וגופים מקבילים בעולם.
  2. מדיניות וניירות עמדה –  לסייע למקבלי החלטות ולמעצבי מדיניות בתחומי התרבות והאמנות ברמות השונות. זאת, על ידי ידע איכותי ורלוונטי בתוך מציאות של עודף מידע לא מעובד, ברובו אקלקטי, לא מבוסס או לא מותאם. ישנו קושי בקרב מעצבי מדיניות לקבל החלטות מושכלות מבוססות ידע איכותי, רלוונטי ונגיש.
  3. חברה אזרחית – עידוד, סיוע וליווי ליוזמות מסוגים שונים בחברה האזרחית המקדמים את תחומי הפעולה וסדר היום של המכון. קידום השיח הציבורי באמצעי התקשורת השונים סביב התרבות והאומנות כגורמים חיוניים ומשמעותיים בחיי החברה על כל צדדיה.
  4. ייצוג וקידום ישראל בעולם – על ידי פיתוח ידע ושיתופי פעולה בין-לאומיים בתחום מדיניות תרבות ואומנות.