קהילות תרבות

קהילות תרבות

קהילות התרבות המקומיות הן יוזמה אזרחית של תושבים, צעירים ומבוגרים, אומנים ופעילים ממרחב גיאוגרפי שהתאגדו כדי ליצור מוקד של תרבות ומפגש, לקדם יוזמות ואירועי תרבות, יוזמות קהילתיות ואזרחיות, וליצור תסיסה תרבותית ואומנות במרחב הציבורי.

בקהילת התרבות נוצר מפגש של קהילה רב תחומית ורב גילאית, תושבים צעירים ומבוגרים שבוחרים לשים על סדר יומם את האתגר של פיתוח התרבות בעיר וסביב אחריות קהילתית יוצרים תנועה של התחדשות באזור. כיום קיימות קהילות תרבות בעפולה, נתניה ונהריה.

קיומה של קהילת התרבות בעיר מקדם תהליכים של התקרבות ומגע בין תושבים וקבוצות ממגוון שכונות העיר והינה חיונית ליצירתה של סולידריות וקהילתיות במרקם העירוני. קהילת התרבות מאפשרת מענה חברתי ותרבותי לצעירים ע”י פיתוח מרכזי תרבות תוססים ביישובים עצמם ומייצר חלופה ביחס למגמת הגירת צעירים אל מרכזי התרבות הגדולים.

קהילות התרבות הן בית גידול לפסטיבלים, חדרי להקות, קבוצות הפקה, אירועים מקומיים לקהל קבוע ומשתנה, הקמה של מוסדות תרבות חדשים ומקוריים, ועוד.