שנת שירות

אומני בית ספר

מערכת החינוך הפורמלית היא זירה משמעותית לשינוי והשפעה בחברה הישראלית ובמיוחד על הנוער והילדים המתחנכים בה. על בסיס הבנה זאת פיתחנו את מודל אומן בית ספר ואת שאר המודלים המשלבים אומנויות בלמידה.

לפני 7 שנים הקמנו את אומני בית ספר – מודל המשלב אמנים ואמנויות בלמידה. כיום המודל פועל ב-15 בתי ספר ברחבי הארץ ומופעל ע”י 30 אמני-בית ספר שנפגשים בכל שנה עם אלפי תלמידים בגילאי יסודי עד תיכון.

למידה דרך יצירה, המשלבת עבודה אישית וקבוצתית לצד מעורבות בתרבות בית הספר מאפשרים לתלמידים לבטא מגוון של יכולות בתוך בית הספר ותורמת לתהליכי החברות המשמעותיים ביותר בתהליך ההתבגרות. לרבות תהליכי הלמידה, המודל פועל למען חיזוק של קהילת בית הספר וחיבור בין החינוך הפורמאלי לבלתי פורמאלי במסגרות אחר הצהריים.

למה אומנות בתוך בית הספר?

לאומנות יש תפקיד משמעותי בפיתוח ורכישת מיומנויות קוגניטיביות והתנהגותיות מהגיל הרך. 

האמנות היא מצע לתהליכי הסוציולוגיה והחיברות לקהילה, למקום, למורשת ולמסורת תרבותית. יתרה מכך, האומנות כשפה וככושר הבעה הנה גורם מחולל ומעודד חשיבה יצירתית ייחודית. היצירתיות והגמישות המחשבתית הייחודיות לאומנות הינם הכלים הקריטיים ביותר להתמודדות עם אתגרי המאה ה-21.

”עבודה אמנותית מפתחת יכולות יצירה המסייעות לתלמידים לדמיין אפשרויות, לחפש פתרונות ולהיות מגלים פעילים של ידע. במקום להתמקד בלימוד האמנות המקובל ניתן להתמקד בהעצמה משמעותית של ההוראה והלימוד באמצעות פעולות אמנותיות. תלמידים יכולים ללמוד על האמנויות, ללמוד עם האמנויות וללמוד באמצעות האמנות.”

מתוך: בית הספר כקמפוס תרבותי / עמי שטייניץ

למידה דרך יצירה ועבודה משותפת מאפשרת לתלמידים להביא לידי ביטוי מגוון יכולות. החומר הנלמד בכיתה הופך לרלוונטי יותר, מקבל פנים אחרות המתקשרות לחיים האישיים של כל תלמיד ותלמידה.

קבוצות הלומדים ממשיכות לפעילות אחר הצהריים ברשת בתי היוצרים של התנועה. החיבור בין מסגרות הבוקר לאחר-הצהריים מחזק את הקשר של התלמיד לבית הספר ומעמיק את החוויה מהמוסד החינוכי אליו הוא שייך.

שנת שירות

מהו תפקידו של אומן בית הספר?

  • שילוב אומנויות במקצועות הליבה

ביכולתה של האמנות ליצור חיבור אישי של הלומדים עם החומר הלימודי. דרך שימוש בכלים אומנותיים, חשיפה ליצירות אומנות ועבודה סדנאית—חוקרים התלמידים את הנושא הנלמד בהקשרו התרבותי הרחב, היוצא מספר הלימוד אל עבר המציאות היומיומית. עבודת אמן בית הספר נעשית בשיתוף פעולה מלא עם המורים המקצועיים.

  • פיתוח מיומנויות אומנותיות

לימוד טכניקות וכלים בתחומי האמנות השונים: תיאטרון, ציור, מחול, מוזיקה, צילום ועוד. התלמידים רוכשים מיומנויות המפתחות יצירתיות, סקרנות ודמיון ומציגים תוצרים אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהתהליך.

  • עיצוב חיי התרבות בבית הספר

אומן בית הספר יוצר אקלים תרבותי וחברתי דרך העצמת מוסדות התרבות הפנימיים בכל בית ספר ולכלל בית הספר: טקסים, חגים ומועדים, נבחרת תרבות, הפסקות יצירתיות, מקהלה בית ספרית, תערוכה המוצגת בבית הספר ועוד.

  • אומן למען בית הספר

האומן יוצר למען בית הספר יצירת אומנות שנושאה יהיה החומר הלימודי או החיים בבית הספר: החל מסרט קצר בנושא ”אלימות בבית הספר” ועד בניית עזרי לימוד מעץ עבור לימודי הנדסה. אומן בית הספר מקבץ נבחרת תלמידים אשר מסייעת לו בעבודתו האומנותית, כאשר היצירה הסופית תהא לרווחת ההורים, התלמידים והצוות החינוכי.

שילוב אמנויות במקצועות הליבה

ביכולתה של האמנות ליצור חיבור אישי של הלומדים עם החומר הלימודי. דרך שימוש בכלים אומנותיים, חשיפה ליצירות אומנות ועבודה סדנאית—חוקרים התלמידים את הנושא הנלמד בהקשרו התרבותי הרחב, היוצא מספר הלימוד אל עבר המציאות היומיומית. עבודת אמן בית הספר נעשית בשיתוף פעולה מלא עם המורים המקצועיים.

פיתוח מיומנויות אומנותיות

לימוד טכניקות וכלים בתחומי האמנות השונים: תיאטרון, ציור, מחול, מוזיקה, צילום ועוד. התלמידים רוכשים מיומנויות המפתחות יצירתיות, סקרנות ודמיון ומציגים תוצרים אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהתהליך.

עיצוב חיי התרבות בבית הספר

אומן בית הספר יוצר אקלים תרבותי וחברתי דרך העצמת מוסדות התרבות הפנימיים בכל בית ספר ולכלל בית הספר: טקסים, חגים ומועדים, נבחרת תרבות, הפסקות יצירתיות, מקהלה בית ספרית, תערוכה המוצגת בבית הספר ועוד.

אומן למען בית הספר

האומן יוצר למען בית הספר יצירת אמנות שנושאה יהיה החומר הלימודי או החיים בבית הספר: החל מסרט קצר בנושא "אלימות בבית הספר" ועד בניית עזרי לימוד מעץ עבור לימודי הנדסה. אומן בית הספר מקבץ נבחרת תלמידים אשר מסייעת לו בעבודתו האומנותית, כאשר היצירה הסופית תהא לרווחת ההורים, התלמידים והצוות החינוכי.