שנת שירות

קואליציית הנוער היוצר

קואליציית גופי הנוער היוצר בישראל

קואליציית הנוער היוצר הוקמה בתקופת הסבב הראשון של הקורונה ביוזמתה של תנועת תרבות.
הקואליציה היא שותפות בין גופים אשר התקבצו יחד על מנת לבסס תשתית חינוכית וחברתית למנהיגות נוער יוצר בישראל.

במדינת ישראל פועלים גופי חינוך מגוונים במטרה להנגיש ולחבר את התרבות והאומנות לכלל הילדים והנוער בחברה הישראלית ובכך לבנות את הדור הבא של שדה התרבות הישראלי.
גופי הנוער היוצר פועלים כולם במסגרת החינוך הבלתי פורמלי ומהווים קרקע חינוכית משמעותית לפעילות ערכית וקהילתית.
במסגרת השותפות, הגופים מקדמים יחד את נגישות היצירה לכלל מגזרים ומיצובם של בני הנוער כגורם משמעותי ומוביל בשדה התרבות.

שותפי הקואליציה:
עמותת ביטוי- לביטוי עצמי באמצעות אומנויות (הספוקנוער) | אימאגין- העצמה במוסיקה | נדי"ר- העמותה לקידום נוער דתי ומסורתי יוצר | ווקה תקווה- לקידום מוסיקה חברתית | ארגון הנוער תרבות.