נפגעים - דרוש טיפול מיידי

צד ג' נוכח ואין נפגעים

אין צד ג' או צד ג' לא נוכח