תקלה או הידלקות נורית אדומה

חשש לתקלה או הידלקות נורית שאינה אדומה